Tiedotteet


Asiakastyytyväisyystutkimus
Piristeel Oy teetti lokakuussa 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tarkoituks...
Pisko-talotikkaille varmennustodistus ensimmäisenä Suomessa!
VTT Expert Service on myöntänyt Pisko –talotikkaalle varmennustodistuksen VTT–VA–00002–17. Tämä osoittaa, että talotikkaat täyttävät Suomen lainsäädän...
Pisko tuotteet löytyvät ProdLib-palvelusta
Olemme saaneet valmiiksi ProdLib tuotekirjaston. Nyt Pisko tuotteet on saatavilla suoraan eri suunnitteluohjelmiin, yhdellä latauksella!Lapuan Piriste...